სტატიები

აუცილებლად გჭირდებათ ფული – როგორ იპოვოთ გამოსავალი

აუცილებლად გჭირდებათ ფული – როგორ იპოვოთ გამოსავალი

არავინაა დაზღვეული იმ სიტუაციიდან, როცა უმოკლეს ვადაში გჭირდება საკმაოდ დიდი ოდენობის თანხა. როგორ ვიპოვოთ გამოსავალი? ამ შემთხვევაში საკმაოდ ოპტიმალური გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს სწრაფი ონლაინ სესხის აღება.

სიტუაციები, რომლის დროსაც ასეთი სირთულეები ჩნდება, სხვადასხვაა: ძვირადღირებული მკურნალობის აუცილებლობა, დიდხნიანი რემონტის დასრულებამდე თანხის უეცრად წარმოშობილი დეფიციტი, პრესტიჟულ კურორტზე ოჯახთან ერთად დასვენება… ამ დროს ონლაინ სესხი თითქმის ერთადერთი გამოსავალია, რადგან მისი ძირითადი პირობაა სესხის გაცემა გირაოსა და თავდების გარეშე.

ამ ტიპის სესხი, სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, მომხმარებელთა შორის დღეს ყველაზე მოთხოვნადია. ონლაინ სესხის დადებითი მხარეები აშკარაა:
– არ არის საჭირო თავდების ძებნა;
– არ არის აუცილებელი იყოთ ქონების მესაკუთრე;
– სესხის გაცემის პროცედურის სისწრაფე (რამდენიმე წუთი);
– სესხის მიღების შესაძლებლობა სმს-შეტყობინებით.

ასეთი სესხის მიღებისას დოკუმენტების ალტერნატივაა მობილური ტელეფონი და ასევე საქართველოს რომელიმე ბანკში არსებული აქტიური ანგარიში. საიტზე სესხის განაცხადის შევსების შემდეგ, რამდენიმე ათეულ წუთში თქვენ ხდებით სასურველი თანხის მფლობელი. მსესხებელს უნდა ქონდეს სტაბილური შემოსავალი, რომელიც უზრუნველყოფს სესხის დროულად დაფარვის შესაძლებლობას.

უეცრად წარმოშობილი ფინანსური პრობლემების გადაჭრის ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი საშუალება ონლაინ სესხია. ასეთი ტიპის სესხზე განაცხადი შეუძლია გააკეთოს ფიზიკურმა პირმა, რომელის უკვე არის 18 წლის (ზოგიერთ შემთხვევაში კრედიტორი განსხვავებულ ასაკობრივ შეზღუდვებს აწესებს). სწრაფ სესხს სხვა სახელებითაც მოიხსენებენ, როგორიცაა მცირე სესხი, ექსპრეს სესხი ან სმს სესხი.

თუ სასწრაფოდ გჭირდება თანხა, მაგრამ ხელფასამდე ჯერ დიდი დროა, გაიგე აქ როგორ უნდა გადაჭრა ეს პრობლემა!

Show Buttons
Hide Buttons