FreeCredit.ge | ფრეე კრედიტი – მიიღეთ 1000 ლარამდე სესხი 3-დან 6 თვემდე ვადით!

 
freecreditFreeCredit | ფრეე კრედიტი არის სწრაფად მზარდი კომპანია საქართველოში, რომელსაც წამყვანი ადგილი უკავია ონლაინ სესხების ბაზარზე. FreeCredit.ge გთავაზობთ ონლაინ სესხს 1000 ლარამდე 2 – დან 3 თვემდე ვადით, რომელიც შეგიძლიათ მოითხოვოთ სახლიდან გაუსვლელად. პოტენციური მსესხებელი უნდა იყოს მინიმუმ 21 წლის. პირველი სესხი უფასოა, ხოლო მომდევნო სესხების თვიური საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 16%-ს.
 

  • მიიღე თანხა 10 წუთში;
  • სესხი 1000-დან 1000 ლარამდე;
  • კრედიტის აღება შეუძლიათ 21-65 ასაკის პირებს;
  • რეგისტრაციის გადასახადი – 0 ლარი.
btn-sanemt-big

FreeCredit.ge | ფრეე კრედიტი – იპოთეკურმა სესხმა ადამიანს მისცა შესაძლებლობა აესრულებინა თავისი ოცნება საცხოვრებელი სახლის შეძენის თაობაზე და სამომხმარებლო სესხმა დაეკმაყოფილებინა სურვილი საოჯახო ტექნიკის შესყიდვის საშუალებაზე, ხოლო სწრაფი სესხი მას ხელფასის აღების თარიღამდე მიღწევაში დაეხმარა.

სახლიდან ინტერნეტის მეშვეობით სწრაფი სესხის აღებაზე საუბრისას პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საუბარი არ არის ძალიან დიდ თანხაზე. ხშირ შემთხვევებში მომხმარებლის მიერ სწრაფი სესხების აღების მიზეზია, ისეთი ყოველდღიური ცხოვრებისეული პრობლემების გადაჭრის საჭიროება, როგორიცაა ავტომობილის შეკეთება, ტურისტული საგზურის შეძენა ან ძველი ვალის დაბრუნება. სასესხებლად შეგიძლიათ მიხვიდეთ ახლობლებთანაც, მაგრამ ხშირად მათაც შეიძლება არ ჰქონდათ საჭირო ოდენობის თანხა. ამასთან ხელფასის გაცემის დაგვიანებაც არცთუ ისე იშვიათი მოვლენაა დღევანდელი დღისათვის.

თუ თქვენთვის ნამდვილად დიდ სირთულესთან არის დაკავშირებული თანხის მიღება კონკრეტულ მომენტში, როდესაც ყველაზე მეტად გჭირდებათ, მაშინ საუკეთესო შესაძლებლობას ამ ფინანსური პრობლემის გადასაჭრელად წარმოადგენს სწრაფი სესხის აღება ინტერნეტის მეშვეობით, რომელიც უფრო ხელსაყრელია და გარანტირებული, ვიდრე ანალოგიური პროცედურა ბანკში. ამასთან ეს უკანასკნელი იგივე მიზნისათვის მოითხოვს დამატებით საბუთებს და გაცილებით მეტ დროს.

btn-sanemt-big

სესხის მიღების პროცედურა

სწრაფი ონლაინ სესხები მომსახურებას სთავაზობს საქართველოს ბაზარზე freecredit.ge, რომელსაც წამყვანი ადგილი უკავია სესხების სფეროში. აღნიშნული ორგანიზაცია რეგისტრირებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
freecredit.ge პოტენციურ მსესხებელს, რომელსაც უკვე შეუსრულდა 21 წელი, შეუძლია მარტივი ონლაინ აპლიკაციაში პირადი მონაცემების შეყვანით განაცხადი გააკეთოს სწრაფი სესხი აღების თაობაზე და ისარგებლობს 1000 ლარამდე თანხით 3-დან 6 თვემდე ვადით.
freecredit.ge კლიენტისათვის ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთის ოდენობა შეადგენს 16%-ს. პირველი სესხი კი საერთოდ უპროცენტოა. მომხმარებელი ,,მიიღე სესხი“ ღილაკზე დაწკაპუნებიდან 10 წუთში sms შეტყობინების სახით მობილურზე მიიღებს დასტურს სესხის დამტკიცების თაობაზე. დადებითი პასუხის მიღებისას თქვენს მიერ განაცხადში მითითებული შესაბამისი ოდენობის თანხა დაირიცხება საბანკო ანგარიშზე.

btn-sanemt-big

freecredit.ge ყველა პროცესი გამჭვირვალეა და მას არანაირი ფარული ხარჯები არ აქვს. იგი ორიენტირებულია კლიენტზე და მსესხებელს საჭიროების შემთხვევაში სთავაზობს დაფარვის თარიღის გადავადების შესაძლებლობას, რომელთა რაოდენობაც შეზღუდული არ არის. სესხის დადგენილ ვადაში დაფარვის შეთხვევაში მსესხებელს შეუძლია განმეორებით ისარგებლოს freecredit.ge მომსახურებით. გასათვალისწინებელი ის ფაქტიც, რომ კლიენტის მიერ ნასესხები თანხის არ დაბრუნების შემთხვევაში მას ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე დაერიცხება პირგასამტეხლოს პროცენტი, რაც უარყოფით ასახვას ჰპოვებს მის საკრედიტო ისტორიაზე.
სამუშაო დღეებში მომხმარებელს შეუძლია მიმართოს freecredit.ge სწრაფი სესხის ასაღებად 09:00 – 20:00 სთ, შაბათ-კვირას კი 10:00-20:00 სთ.

btn-sanemt-big

მსგავსი პირობები

სწრაფი სესხების ბაზარზე არსებობს რამდენიმე ალტერნატიული შეთავაზება, მაგ: NetCredit, Emmas Credit, MoneyMan, Moneza, SohoCredit – მათ განსხვავებული საკრედიტო პირობები აქვთ. თქვენთვის უფრო მოსახერხებელი რომ გაგვეხადა შევქმენით მონაცემთა ბაზა რომელშიც თავმოყრილნი არიან ყველაზე პოპულარული და წარმატებული კრედიტორები. აირჩიეთ თქვენთვის ყველაზე მოსახერხებელი სესხი და დააჭირეთ ღილაკს “თანხის მიღება”.

Show Buttons
Hide Buttons