თქვენი კონფიდენციალურობის დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანია. გთხოვთ, გაეცნოთ კონფიდენციალურობის მთავარ პრინციპებს ინტერნეტ გვერდზე: www.onlainsesxebi.ge.

ამ საიტის ნებისმიერი სტუმრის შესახებ ინფორმაცია კონფიდენციალურად ითვლება. ის არ იქნება გამოყენებული და გავრცელებული, ან გაყიდული. ამ საიტის მომხმარებლები დაცულნი არიან ინფორმაციის კონფიდენცილურობის პრინციპის დარღვევით ზარალის მიღებისგან.

ეს ინტერნეტ გვერდი, დათვალიერებელთა რაოდენობის განსაზღვრისთვის, ანალიზის ინსტრუმენტად იყენებს Google Analytics, რომელიც კომპანია Google-ის მიერ მოწოდებული უფასო მომსახურებაა. Google Analytics იყენებს მცირე ტექსტურ ფაილებს (“cookies”), რომლებიც იქმნება თქვენს კომპიუტერში, რათა შეაფასოს მომხმარებელთა მიერ თქვენი საიტის დათვალიერების სიხშირე. ინფორმაცია, რომელსაც ეს ფაილი ქმნის, შეიცავს თქვენს მიერ ინტერნეტ გვერდის გამოყენების შესახებ მონაცემებს (ასევე IP მისამართს) და იგზავნება Google-ის სერვერზე აშშ-ში, სადაც ხდება მისი შენახვა. Google ამ ინფორმაციას იყენებს ინტერნეტ გვერდის გამოყენების შესაფასებლად, ამზადებს საიტის ადმინისტრატორებისთვის ანგარიშს, რომელშიც აღწერილია საიტზე საქმიანობა და ასევე უზრუნველყოფს სხვა მომსახურებას, რომელიც დაკავშირებულია გვერდის მუშაობასთან და ინტერნეტ აპლიკაციებთან. Google-ს შეუძლია ამ ინფორმაციის მესამე პირისათვის გადაცემა, თუ ამას მოითხოვს კანონმდებლობა, ან თუ Google-ის თხოვნით, მესამე პირის მიერ ხდება მონაცემების დამუშვება. Google არ დააკავშირებს თქვენს აიპი მისამართს სხვა მონაცემებთან. თქვენ უფლება გაქვთ უარი განაცხადოთ “cookies”-ზე ბრაუზერის შესაბამისი ფუნქციით, მაგრამ, თუ ამას გააკეთებთ, თქვენ არ გექნებათ საიტის ფუნქციებზე სრული წვდომა. ამ მთავარი გვერდის გამოყენებით თქვენ ადასტურებთ, რომ თანახმა ხართ კომპანია Google -ის მიერ მონაცემების დამუშვებაზე, რაზეც ზემოთ იყო საუბარი.
ჩვენ ვიცავთ და შევესაბამებით კანონმდებლობის ყველა მოთხოვნას. ამ ინტერნეტ გვერდზე შესვლით, თქვენ საფრთხეს არ უქმნით საკუთარ კონფიდენციალურობას.

Show Buttons
Hide Buttons