Masesxe.ge | მასესხე – 700 ლარი 10 წუთში. ყველაზე დაბალი საკომისიო. სმს სესხი!

 
masesxeMasesxe | მასესხე დღეისათვის ყველა ადამიანისთვის არის ხელმისაწვდომი პლასტიკური ბარათებით ანგარიშსწორების მომსახურების სისტემა. პრაქტიკულად თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს აქვს საბანკო ბარათი და სრულიად არ არის გასაკვირვი, რომ ყოველ მეორე ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეს სჭირდება სესხი, გაცილებით ხშირად კი სასწრაფოდ. საქართველოში არსებულმა რთულმა ეკონომიკურმა სიტუაციამ, რასაც თან დაერთო მსოფლიო ფინანსური კრიზისი, კიდევ უფრო გაზარდა სწრაფ სესხზე მოთხოვნა. ამ გზით ადამიანების მიერ თავიანთი ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრის აქტუალურობამ მოიმატა და ეს სერვისი მიმზიდველი გახდა მოქალაქეებისთვის. დიდი ხანია, რაც ტრადიციული საკრედიტო პროგრამები უკანა პლანზე არიან გადასული: ადამიანები ეძებენ სწრაფ სესხებს, რომლებიც ორიენტირებული არიან ფინანსური საკითხებთან დაკავშირებული პრობლემების ოპერატიულ მოგვარებაზე. მართლაცდა არსებობს ასეთი საშუალებები. ამ სფეროში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს masesxe.ge, რომელიც საქართველოს ბაზარზე მომხმარებელს სთავაზობს სწრაფ სესხებს.
 

  • მიიღე თანხა 10 წუთში;
  • სესხი 50-დან 700 ლარამდე;
  • კრედიტის აღება შეუძლიათ 18-65 ასაკის პირებს;
  • რეგისტრაციის გადასახადი – 0 ლარი.
btn-sanemt-big

სესხის მიღების პროცედურა

Masesxe.ge | მასესხე – ორგანიზაციის ვებგვერდზე განთავსებულია სპეციალური კალკულატორი, რაც პოტენციურ მსესხებელს უმარტივებს პროცენტის დაანგარიშებას შესაბამისი დაფარვის პერიოდისა და თანხის ოდენობის გათვალისწინებით.
სწრაფი სესხის ასაღებად კი საბუთების წარდგენა სულაც არ არის საჭირო. ის, რაც დაგჭირდებათ არის მხოლოდ მობილური ტელეფონი და ანგარიში საქართველოს ნებისმიერ ბანკში.
თუ პიროვნება პირველად მიმართავს masesxe.ge კრედიტის ასაღებად, მაშინ მაშინ მას შეეძლება ისარგებლოს თანხით 50 -დან 300 ლარამდე ფარგლებში, თუმცა შემდეგში შეძლებს მიიღოს 700 ლარამდე.
ჩვეულებრივ ბანკში თუ ხშირად ითხოვენ გირაოს ან გარანტიას, მათგან განსხვავებით masesxe.ge ეს საჭიროებას არ წარმოადგენს.

btn-sanemt-big

ამასთან ერთად კომპანიის ურთიერთობას კლიენტების მიმართ საკითხში, მეტად ხაზგასასმელია მისი ლოიალურობის პროგრამა, რაც ითვალისწინებს სესხის გაცემის პროცესის კიდევ უფრო გამარტივებას და შეღავათიან საპროცენტო განაკვეთს. მაგალითად განმეორებით სესხის აღება კლიენტს შეეძლება სმს-ის გაგზავნის მეშვეობით, რომელშიც იგი მიუთითებს სასურველი თანხისა და დღეების ოდენობას. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ თუ კლიენტს აქვს მოქმედი სესხი, იგი მეორეს აღებას მხოლოდ მაშინ შეძლებს თუ არსებული არ არის ვადაგადაცილებული.
ამასთანლოიალურობის პროგრამის თანახმად: მომხმარებელს, რომელსაც აქვს აღებული 4-8 სესხი ენიჭება სტატუსი ,,ერთგული“ და შეუძლია აიღოს კრედიტი მუდმივი 15%-იანი ფასდაკლებით, ხოლო თუ აღებული სესხების რაოდენობა 8 და მეტია პირი მოიპოვებს სტატუსს ,,რჩეული“ და ეს მაჩვენებლი გახდება 25%.
მრავალფეროვანია სესხის დაფარვის გზებიც, რომელთაც masesxe.ge იძლევა. მათგან ყველაზე ნაკლები საკომისიო აქვს ბანკის სალაროსა და ინტერნეტ ბანკინგს (0.5ლ), შემდეგ მოდის ელექტრონული საფულე (1-2%), პლასტიკური ბარათი (2%) და სწრაფი გადახდის ტერმინალები (1-2% მინ:0.5ლ).

btn-sanemt-big

კლიენტი ყოველთვის არის დროულად ინფორმირებული, თუ როდის უწევს სესხის დაფარვა და რა ოდენობით თანხა აქვს მას გატანილი. თუ მსესხებელს შეექმნება რაიმე სახის დაბრკოლება, რის გამოც იგი ვერ ახერხებს დროულად თანხის გადახდას, მას შეუძლია მიმართოს masesxe.ge და ერთად განიხილონ გადავადების საკითხი იქნება ეს 7, 14 თუ 30 დღე.
პოტენციური მსესხებელი მას შემდეგ, რაც მიიღებს პასუხს სესხის დადასტურების თაობაზე, მისი გამოტანილი თანხა საბანკო ანგარიშზე აისახება 30-60 წუთში, რაც დამოკიდებულია იმაზე, თუ სად აქვს მას გახსნილი თავისი ანგარიში და თვით ახალი პირადობის დამადასტურებელი
მოწმობით, ID ბარათით შეძლებს დღე-ღამის განმავლობაში ნებისმიერ დროს საკომისიოს გარეშე თანხის გატანას.
masesxe.ge აქვს რა მჭიდრო კავშირი თანამედროვე ტექნოლოგიებთან, იგი მომხმარებლისთვის იძლევა უფლებას გამოტანილი თანხა პირდაპირ emoney ან Unipay იქნას ჩარიცხული.
masesxe.ge შემოთავაზებული ოპერაციების განსახორციელებლად პიროვნებას შეუძლია მიმართოს კომპანიას სამუშაო დღეებში 09:00-დან 19:00 სთ-მდე, არასამუშაო საათებში 10:00-დან 18:00 სთ-მდე.

btn-sanemt-big

მსგავსი პირობები

სწრაფი სესხების ბაზარზე არსებობს რამდენიმე ალტერნატიული შეთავაზება, მაგ: NetCredit, Emmas Credit, MoneyMan, Moneza, SohoCredit – მათ განსხვავებული საკრედიტო პირობები აქვთ. თქვენთვის უფრო მოსახერხებელი რომ გაგვეხადა შევქმენით მონაცემთა ბაზა რომელშიც თავმოყრილნი არიან ყველაზე პოპულარული და წარმატებული კრედიტორები. აირჩიეთ თქვენთვის ყველაზე მოსახერხებელი სესხი და დააჭირეთ ღილაკს “თანხის მიღება”.

Show Buttons
Hide Buttons