NanoCredit.ge | ნანო კრედიტი – სესხი ნებისმიერი მიზნისათვის!

 
nanocreditNanoCredit | ნანო კრედიტი ეს არის საფინანსო ორგანიზაცია, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს 2013 წლიდან ემსახურება. იგი გამოირჩევა კლიენტებისადმი ინდივიდუალური მიდგომითა და მათ ინტერესების დაცვით. კომპანია პოტენციურ მსესხებლებს სთავაზობს რამდენიმე სახის პროდუქტს.
 

  • მიიღე თანხა 15 წუთში;
  • სესხი 100-დან 700 ლარამდე;
  • კრედიტის აღება შეუძლიათ 22-65 ასაკის პირებს;
  • რეგისტრაციის გადასახადი – 0 ლარი.

თანამედროვე ტექნოლოგიები საშუალებას იძლევა, რომ კრედიტი გავაფორმოთ და მოთხოვნილი თანხა საბანკო ანგარიშზე მივიღოთ საკუთარი სახლიდან გაუსვლელად. ეს იმდენად კომფორტული და ოპერატიული პროცესია, რომ ბევრი კომპანია შეიქმნა ამ მიმართულებით, რამაც ეს სექტორი მაღალ კონკურენტულ სფეროდ აქცია. მათ დატოვეს რეალური სამყარო და გადავიდნენ ვირტუალურში. ეს კომპანიებს დაეხმარა საკუთარი საქმიანობის გეოგრაფიული არეალის გაზრდაში, თანამშრომელთა რიცხოვნებისა და ოფისის ქირის ხარჯის შემცირებაში. სტატიაში ჩვენ განვიხილავთ ამ სფეროს ფუნქციონირებას ერთ-ერთი წამყვანი კომპანიის nanocredit.ge მაგალითზე.

btn-sanemt-big

სესხის მიღების პროცედურა

NanoCredit.ge | ნანო კრედიტი – ნანო სესხი, რომლით სარგებლობისას პიროვნებას მოუწევს თვეში მხოლოდ 5%-ის გადახდა საპროცენტო განაკვეთის სახით. კრედიტის ოდენობა შეადგენს 0-1000 ლარს, ხოლო ვადა 3 თვიდან 6 თვემდე. გაცემის საკომისიოს გარეშე. თუმცა ამ შემთხვევაში უზრუნველყოფის სახით პოტენციურმა მსესხებელმა უნდა წარმოადგინოს თავდებობა ან საბლანკო უზრუნველყოფა, რაც გულისხმობს იჯარის, დივიდენდის, ხელფასის ცნობას.
nanocredit.ge კლიენტს შეუძლია ისარგებლოს სამომხმარებლო სესხითაც, რომლის ვადა 3-6 თვეა, ხოლო სესხის ლიმიტი 1000-5000 ლარი, ევრო ან დოლარი. გაცემის საკომისიო ამ შემთხვევაში 2%-იან, ხოლო ყოველ თვეში გადასახდელი საპროცენტო განაკვეთი კი 3%-დან იწყება. ამ სერვისის გამოყენებისთვის თქვენ დაგჭირდებათ 2-3 თავდები პირის წარმოდგენა.
აგრეთვე საინტერესოა კოპმპანიის ისეთი პროდუქტი, როგორიცაა იპოთეკური სესხი. თანხის ოდენობა მოიცავს 5000-15000 ლარს, ევროს ან დოლარს, შესაბამისად დაფარვის ვადაც უფრო ხანგრძლივია 3 თვიდან 36 თვემდე. გამონაკლის შემთხვევაში ეს ვადა შეიძლება მოიცავდეს 48 თვესაც. საპროცენტო განაკვეთი 1,5%, ხოლო გაცემის საკომისიო 2%, თუმცა ამ პროდუქტით გამოსაყენებლად დაგჭირდებათ თბილისის მასშტაბით მდებარე უძრავი ქონებით უზრუნველყოფის გამოყენება.

btn-sanemt-big

კიდევ ერთი მომსახურების სახეობა, რომელსაც nanocredit სთავაზობს მომხმარებელს არის ნანო ლომბარდი. მისი პირობების თანახმად სესხის მოცულება შეიძლება იყოს 50-10 000 ლარი ან დოლარი. ვადა 1 თვე (რაც გულისხმობს ავტომატურ განახლებას). საპროცენტო განაკვეთი ლარის შემთხვევაში 2%-დან, ხოლო დოლარზე 1,5%-დან. უზრუნველყოფის ფორმა კი არის ოქრო.

nanocredit.ge არამარტო გთვაზობთ სწრაფ სესხებს, არამედ შეიძლება გახდეთ მისი ინვესტორი და მიიღოთ წლიური 14% შემოსავალი დოლარში ან ევროში. ეს პროდუქტი გათვალისწინებულია, როგორც საქართველოს რეზიდენტ ასევე არარეზიდენტი პირებისთვის და მოიცავს ნანო თამასუქს ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით.

btn-sanemt-big

მსგავსი პირობები

სწრაფი სესხების ბაზარზე არსებობს რამდენიმე ალტერნატიული შეთავაზება, მაგ: NetCredit, Emmas Credit, MoneyMan, Moneza, SohoCredit – მათ განსხვავებული საკრედიტო პირობები აქვთ. თქვენთვის უფრო მოსახერხებელი რომ გაგვეხადა შევქმენით მონაცემთა ბაზა რომელშიც თავმოყრილნი არიან ყველაზე პოპულარული და წარმატებული კრედიტორები. აირჩიეთ თქვენთვის ყველაზე მოსახერხებელი სესხი და დააჭირეთ ღილაკს “თანხის მიღება”.

Show Buttons
Hide Buttons