სტატიები

OnlineCredit.ge ონლაინ სესხები | OnlineCredit.ge sesxebi

OnlineCredit.ge ონლაინ სესხები | OnlineCredit.ge onlain sesxebi

OnlineCredit.ge ონლაინ სესხები

OnlineCredit.ge საქართველოში სთავაზობს მომხმარებლებს ონლაინ სესხებს! ადამიანები ყოველდღიურად აწყდებიან გარკვეულ ფინანსურ პრობლემებს. OnlineCredit.ge კი არის კომპანია, რომელიც ეხმარება საქართველოს მოქალაქეებს ამ პრობლემების მოგვარებაში. კომპანია გასცემს მოკლევადიან, მცირე სესხებს, რაც მოსახერხებელი და ხელსაყრელი საშუალებაა მოკლე დროში თანხის მისაღებად. OnlineCredit.ge ჯერ კიდევ 2013 წელს დაარსდა, მაგრამ 2015 წელს გადაიხედა ფირმის განვითარების სტრატეგია და დღეისთვის კომპანიას აქვს მოსახერხებელი და სწრაფი მომსახურება, მომხმარებლების მოთხოვნილებების შესაბამისად. OnlineCredit.ge-ს მიზანია დაეხმაროს მსესხებლებს, ამასთან ერთად ის ითვალისწინებს მსესხებლების შესაძლებლობას დროულად დააბრუნონ აღებული სესხი.

btn-sanemt-big

OnlineCredit.ge თავის მომსახურებას სთავაზობს 20 წელზე მეტი ასაკის საქართველოს მოქალაქეებს. აუცილებელია აქტიური საბანკო ანგარიშის ქონა, ვადაგადაცილებული ვალდებულებების არქონა და აუცილებლობის შემთხვევაში მუდმივი შემოსავლის დადასტურების შესაძლებლობა.

როგორ მივიღოთ სესხი OnlineCredit.ge?

OnlineCredit.ge საწყის გვერდზე არსებული კალკულატორის მეშვეობით შესაძლებელია საჭირო თანხისა და სესხის ვადის შერჩევა. მოთხოვნის დადასტურების შემდეგ აუცილებელია სარეგისტრაციო ფორმის შევსება. მნიშვნელოვანია, რომ თქვენს მიერ მითითებული ინფორმაცია იყოს ზუსტი. ასევე, ასარჩევია რა გზით გსურთ თანხის მიღება – საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვით, თუ გატანა უახლოესი ფილიალიდან. თუ ირჩევთ საბანკო ანგარიშზე თანხის გადარიცხვას, მაშინ აუცილებელია კრედიტორის ანგარიშზე ერთი ლარის გადარიცხვა, რითაც ადასტურებთ რომ ანგარიში აქტიურია და ნამდვილად თქვენ გეკუთვნით. თუ თქვენ გსურთ თანხის აღება ფილიალიდან, მაშინ აუცილებლად უნდა წარადგინოთ პირადობის დამადასტურებელი საბუთი.

OnlineCredit.ge პირველი სესხი!

პირველი სესხი გაიცემა 50-300 ლარის ფარგლებში, 30 დღით. საპროცენტო განაკვეთი – 2% 30 დღეზე. თუ აიღებთ 300 ლარს, 30 დღის შემდეგ უნდა დააბრუნოთ 306 ლარი. სესხის დაფარვა შესაძლებელია აღებიდან 5 დღის შემდეგ. წინსწრების დამატებითი საკომისიო არ მოითხოვება. აუცილებლობის შემთხვევაში შესაძლებელია სესხის ვადის გაგრძელება, მაგრამ ეს მომსახურება ფასიანია.

სესხი – 700 ლარი!
მოცემული სესხი ხელმისაწვდომია მუდმივი მომხმარებლებისთვის. 700 ლარიანი სესხი გაიცემა 30 დღის ვადით, მისი აღება შესაძლებელია მოცემული კომპანიისგან მეორე სესხის აღების შემთხვევაში. აღნიშნული სესხის აღებისას მუდმივ მომხმარევლებს აქვთ უპირატესობები:
პირველი სესხი (სტატუსი – სტანდარტული) – დღეში 0,70% (21% თვეში)
მეორე სესხი (სტატუსი – ვერცხლი) – დღეში 0,60% (18% თვეში)
მესამე სესხი (სტატუსი – ოქრო) – დღეში 0,50% (15% თვეში)
მეოთხე და მომდევნო სესხი (პლატინის სტატუსი) – დღეში 0,44% (13,2% თვეში).
ამ სესხის ვადის გაგრძელება შესაძლებელია მაქსიმუმ 90 დღემდე.

2000 ლარიანი სესხი!
800-დან 2000 ლარამდე სესხის აღება შეუძლიათ მუდმივ მომხმარებლებს, 2-დან 5 თვემდე ვადით. საპროცენტო განაკვეთი – 15% თვეში. დამატებითი ინფორმაცია სესხების პირობების შესახებ მოცემულია საიტზე OnlineCredit.ge.

btn-sanemt-big

სანამ აიღებთ სესხს, გირჩევთ გაეცნოთ სხვა მიკროსაკრედიტო ორგანიზაციების პირობებს, როგორიცაა ვივუსი, ნეტკრედიტი, ემას კრედიტი, მანიმენი.
პასუხისმგებლობით მოეკიდეთ სესხის აღებას, შეაფასეთ სესხის დაბრუნების შესაძლებლობები!

Show Buttons
Hide Buttons